Какво представляват Валутно спестовни осигурителни програми


Валутна спестовно – осигурителна програма е един продукт, който включва три продукта в себе си.


Спестовна програма в евро или долари - твърда валута


В тази програма клиентът сам определя колко пари иска и може да спести, сам определя срока на програмата и сам определя кой да ползва неговите спестени пари. Спестените пари са в твърда валута, което гарантира допълнително сигурноста на влога.


Осигурителна програма с допълнителна доходност

Тоест през целия период на спестовно осигурителната програмата върху парите на клиента се начислява една допълнителна доходност (лихва), която е минимум 6-7 процента годишно. Или това е една програма с инвестиционен характер.


Този продукт има и застрахователна част

Продукт, който защитава клиента при непредвидени обстоятелства – естествена смърт, смърт при злополука и трайна нетрудоспособност при злополука. Тази част от програмата е в живото-застрахователен план. Тук клиентът получава финансова помощ от компанията в случай на тези три непрдвидени обстоятелства. При трайна нетрудоспособност 30% и на горе, на клиентът се изплаща съответният процент от сумата, която е пожелал да спести и компанията го освобождава от годишни вноски до изтичане на програмата. Когато тя изтече, клиентът си получава пълната спестена сума и допълнителната доходност натрупана за целия период.


 
Ляв ъгъл на рамката за  Десен ъгъл на рамката за


 

Защо да изберете тези валутно спестовни осигурителни програми?

Избор на валутно спестовни осигурителни програми или отговор на въпросът можете да прочетете на този линк: Защо да си направя Валутна спестовно осигурителна програма

 
Ляв ъгъл на рамката за  Десен ъгъл на рамката за

 

Рентабилност на валутно спестовни осигурителни програми и покриване на рискът.

Тук ще докажем, че сключвайки валутно спестовни осигурителни програми Вие получавате един изключителен пакет от услуги. Отговорът на въпорсът за покриване на рискът при валутно спестовните осигурителни програми можете да видите на този линк: Рискове покрити от валутно спестовната осигурителна програма

 
Ляв ъгъл на рамката за  Десен ъгъл на рамката за

| СЕО | Блиндирани врати